Project Description

Rostliny a extrémní teploty

V extrémním horku je pro rostliny nejdůležitější dostatek vláhy, která je udržuje v nejlepším možném stavu. Připravili jsme pro Vás několik rad, jak rostlinám pomoci.

První reakcí rostliny na sucho je svěšování listů. V této fázi, netrvá-li příliš dlouho, se ještě nic neděje. Jde pouze o obranu proti nadměrnému odparu vody. Bude-li voda včas doplněna, rostlině se nic nestane. Vláhu nejlépe doplníme u rostlin v kořenáčích ponořením celé nádoby do vody na cca 10 minut. U rostlin rostoucích v zemi nebo v nádobách, se kterými je těžké manipulovat, pak opakovaným zaléváním. Smyslem je, aby byl celý kořenový prostor rovnoměrně a dostatečně zalit. Po návratu rostliny do normálního stavu vodu raději ještě jednou doplníme.

zalévání

Při delším trvání nedostatku vláhy začne docházet k odumírání pletiv. Tyto změny už bývají bohužel nevratné. Rostlinu lze i tak zachránit, ale již za cenu ztrát, tj. poškozených listů nebo opadu části listové plochy.

Opakované uvadání a opětovné zalévaní působí negativně na zdraví rostliny, proto je dobré se těmto výkyvům v zálivce vyhnout. U rostlin pěstovaných v nádobách postačí podmiska se zásobou vody pro celý den. Na druhou stranu přelévání rostlin či jejich dlouhodobé stání ve vodě také není vhodné. Naopak, rostliny nesnášející přemokření. Nejvhodnější dobou pro zalévání je ráno a večer. Rostliny lépe snesou bohatší zálivku ráno, kdy mají před sebou celý den, než na noc, kdy téměř neodpařují. Ráno tedy zaléváme více a večer vodu pouze doplníme. Rostliny stojící ve vodě, zvláště přes noc, mohou odehnívat od kořenů. Je-li nutné zalévat i přes den, například rostlina již svěsila listy,  použijeme k tomu odstátou vodu, teplotně blízkou okolnímu prostředí. Vodu nelijeme přes zelenou plochu rostlin, ale ideálně přímo ke kořenům.

Bránit přesychání rostlin lze dále použitím přípravků, které se zapraví do půdy a v době dostatku vody jsou jí schopné poutat poměrně velké množství, zatímco v době sucha tuto nasbíranou vláhu vydávat. Nadměrnému odpařování rovněž zabraňuje mulčování nad kořenovým prostorem rostlin.

V takto dlouho trvajícím suchu trpí nedostatkem vody i rostliny s velkým kořenovým systémem, jako jsou stromy a keře. Projevem je svěšení a změna barvy listů, žloutnutí až zasychání i opad listů. Velké rostliny nemusíme zalévat často, ale doplnění vody do kořenového prostoru zlepšíme jejich stav i vzhled.